Játékszabály

 

Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács (Székhelye: 3300 Eger, Kossuth Lajos utca 9.) nevében eljáró Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati Hivatal (Székhelye: 5000 Szolnok, Kossuth L. út 2.), továbbiakban: Szervező által szervezett nyereményjátékban (továbbiakban: Játék) kizárólag azon magyar állampolgár, természetes személy vehet részt, aki nem esik a szabályzatban meghatározott kizárt személyek körébe (továbbiakban: Játékos).

A Játékban való részvételhez szükséges a Szervező https://www.facebook.com/tiszatavinapok oldalon posztolt játékfelhívás utasításainak követése (a játékosoknak kedvelniük kell és meg kell osztaniuk a Tisza-tavi Napok Facebook oldalát).

  1. A Játékban való részvétel a jelen hivatalos Részvételi- és Játékszabályzat automatikus elfogadását jelenti.

2. A Játék 2018.01.02 indul és 2018.03.21. 23:59 óráig tart. A játékban való részvétel határideje 2018.03.21. 23:59.

3. A Játékban résztvevők közül a Szervező sorsolással választja ki a nyertes(eke)t. (Csak a 3/1/A pontban szabályozott játékban van több nyertes.)

3.1 A Szervező kizárja a felelősségét bármely hálózat, számítógépes hardware vagy software bárminemű meghibásodása következtében elveszett, megsérült vagy elkésett kedvelésekért és megosztásokért. A Kedvelés elküldésének bizonyítását a Szervező nem fogadja el a megérkezés bizonyítékaként.

3.1./A

A Játék nyereménye minden századik oldalkedvelésenként a Szervező által biztosított, két főre szóló, két napos belépő a Tisza-tavi Napok elnevezésű rendezvényre. A nyeremények azon felhasználók között kerülnek kisorsolásra, akik oldalajánlást küldenek ismerőseiknek és ennek elvégzését a poszt alatt kommentben megerősítik a játékfelhívásban jelzett módon. Sorsolásra legkésőbb minden ezredik kedvelés elérését követően kerül sor a játék végéig. A sorsolásra sorsolási bizottság jelenlétében kerül sor.

A Szervező az ajándék nyertesének nevét a Facebook poszt alatt, komment formájában közzéteszi a sorsolástól számított 1 napon belül. Az ajándék nyertese Facebook privát üzenet formájában válaszolva adhatja meg teljes nevét és posta címét, amennyiben a nyereményre igényt tart.  A Szervező az ajándékot a nyertessel egyeztetett módon juttatja el.

A Szervező a nyereménysorsoláson sorsolásonként egy nyertest és egy tartalék nyertest húz ki. A tartalék nyertes akkor válik jogosulttá a nyereményre, ha a nyertes Játékos nem felel meg a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban írt feltételeknek, s így kizárásra kerül, vagy a sorsolás után a Játékos a Facebook üzenet formájában történő értesítésre 1 napon belül nem válaszol.

3.1./B

https://www.facebook.com/tiszatavinapok oldal kedvelői és megosztói között a nyereményjáték lezárulását (2018. március 22. 23 óra 59 perc) követően összesen 1 db, azaz egy darab szívsonka kerül kisorsolásra a sorsolási bizottság jelenlétében.

A Szervező az ajándék nyertesének nevét egy Facebook poszt formájában közzéteszi a sorsolástól számított 1 napon belül. Az ajándék nyertese erre az üzenetre válaszolva adhatja meg teljes nevét és további esetleg szükséges azonosító adatait Facebook privát üzenetben, amennyiben a nyereményre igényt tart.  A Szervező az ajándékot a rendezvény helyszínén adja át.

3.1./C

A tixa.hu/tisza-tavi-napok-tomek oldalon elővételben jegyet vásárlók között az elővásárlási értékesítés lezárását követően összesen 1 db, azaz egy darab Apple iPhone X 64GB mobiltelefon kerül kisorsolásra a sorsolási bizottság jelenlétében.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy további, illetve szponzorok által felajánlott ajándékokat (pl. Tisza-tavi Ökocentrum-, strandbelépő stb.) sorsol ki az elővételben jegyet vásárlók között. E nyeremények esetében a sorsoláson azok is részt vesznek, akik a később közzétett, elővételi értékesítésbe bevont helyen az értékesítés során írásban nyilatkoznak, hogy a feltételeket és szabályzatot magukra nézve elfogadják és a sorsoláson részt kívánnak venni.

A Szervező az ajándék nyertesének nevét egy Facebook poszt formájában közzéteszi a sorsolástól számított 1 napon belül. Az ajándék nyertese erre az üzenetre válaszolva adhatja meg teljes nevét és további esetleg szükséges azonosító adatait Facebook privát üzenetben, amennyiben a nyereményre igényt tart.  A Szervező az ajándékot a rendezvény helyszínén adja át.

4. A Szervező a nyeremény átadásáig kizárhatja a Játékból azt a beküldőt, aki nem felel meg a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban írt feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli.

5. A nyeremény másra át nem ruházható, és pénzre át nem váltható. A nyereményhez tartozó adó-, járulék – fizetési kötelezettséget a Szervező viseli, azonban egyéb felmerülő költségek (pl. a nyeremény átvételének helyszínére történő utazás költségei) a Játékost terhelik.

6. A Játékosok által megadott postázási címek hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, stb.), a postai kézbesítés ez okból történő elmaradásáért vagy késedelméért, illetve a kézbesítés/szállítás során keletkezett károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

7. A Játékkal kapcsolatos információk megtalálhatók a http://tiszato.co.hu/category/jatekszabaly  internetes oldalon.

8. A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából azt, aki bármely, a Szervező által szervezett promócióban csalást/hamisítást követ el. A játékban nem vehet részt a Szervező és a nevében eljáró szervezet képviselői, dolgozói és azok közvetlen hozzátartozói.

Ez a promóció nem a Facebook szponzorálásával, ajánlásával, szervezésével, illetve együttműködésével lett megszervezve. Az adatok, melyeket megad a játékban, nem a Facebook, hanem a promóció Szervezőjének adatbázisába kerülnek és a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban meghatározott módon kerülnek felhasználásra.

Tiszafüred, 2018.01.02.

Szervező