Rólunk

A TISZA-TÓ TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS FELADATA ÉS HATÁSKÖRE

A Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács a megyehatárokon túl terjedő a következő kiemelt területfejlesztési feladatokat látja el:
Javaslatot tesz a térségi fejlesztési koncepcióra és programra.
Véleményezi az illetékességi területét érintő fejlesztési koncepciókat és programokat.
A Tisza-tó és térsége gazdasági erőforrásainak, valamint környezetállapotának fejlesztése.
A Tisza-tó és térségi fejlesztésben érdekelt állami, önkormányzati, vállalkozói és civil szereplők együttműködésének elősegítése, a területfejlesztési feladatok összehangolása.
A Tisza-tó térségében élők életfeltételeinek javítása, humán erőforrások fejlesztése, térségi identitás fenntartása.
A Tisza-tó térsége fejlesztésére nemzetközi és hazai erőforrások feltárása, a befektetések elősegítése.
A Tisza-tó térségén kívüli térségekkel együttműködések kialakítása, a fenntartható fejlődés biztosítása érdekében.
A Tisza-tó térsége sajátos adottságainak hatékonyabb hasznosítása.
A térségre vonatkozó gazdasági és társadalmi döntések összehangolása.
A Tisza-tavi térség egységes, társadalmi-gazdasági kezelésének biztosítása.
Közreműködés a Térségi Fejlesztési Tanács illetékességi területe által érintett megyei önkormányzatokkal, azok Tftv. 13.§ (2) bek.-ben meghatározott feladatainak ellátása céljából.
A térség fejlődése, a turisztikai potenciál kiaknázása és a fejlesztések összehangolása érdekében ellátja a Tisza-tó térségének egységes turisztikai képviseletét.

A Tisza-tó TFT feladatainak ellátásában együttműködik…

… az érintett területfejlesztést és területrendezést ellátó területi szervekkel, különösen a megyei önkormányzatokkal, a regionális és megyei területfejlesztési konzultációs fórumokkal, illetve a térség fejlesztésében közvetlenül és közvetve közreműködő központi és területi államigazgatási szervekkel és gazdasági kamarákkal.

A Tisza-tó TFT hatásköréből nem ruházható át…

… hogy elfogadja a Tisza-tó területét érintő hosszú távú területfejlesztési koncepciót, fejlesztési programot és az egyes alprogramokat, jóváhagyja a fejlesztési programok megvalósítását szolgáló pénzügyi tervet, megállapodást köt az érintett tárcákkal, országos, regionális és megyei területfejlesztést és területrendezést ellátó szervekkel a fejlesztési programok finanszírozásáról, véleményezi az illetékességi területét érintő területfejlesztési koncepciót, dönt a Tisza-tó területén túl terjedő egyes területfejlesztési feladatok ellátására készült szerződéstervezetekről, ha az a Tisza-tó TFT döntési hatáskörébe tartozó pénzeszközök felhasználásával valósul meg, területfejlesztési koncepciók figyelembevételével dönt a hatáskörébe utalt pénzeszközök felhasználásáról, dönt a Tisza-tó TFT éves költségvetéséről és elfogadja a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót, dönt a Tisza-tó TFT tagjai közül az elnök, alelnök(ök) megválasztásáról, visszahívásáról, felmentéséről, dönt a munkaszervezeti feladatok ellátásának módjáról, a vonatkozó keretek között biztosítja a munkaszervezet működéséhez szükséges anyagi fedezetet, és minden évben – a munkaszervezet beszámolóját követően – bekéri az annak felhasználásáról szóló jelentést, elfogadja a Tisza-tó területét érintő turizmusfejlesztési stratégiai dokumentumokat.