Szervezeti és működési szabályzat

A Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács feladata és hatásköre

A Tisza-tó TFT a megyehatárokon túl terjedő egyes kiemelt területfejlesztési feladatok tekintetében ellátja a következőket:

 • Javaslatot tesz a térségi fejlesztési koncepcióra és programra.
 • Véleményezi az illetékességi területét érintő fejlesztési koncepciókat és programokat.
 • A Tisza-tó és térsége gazdasági erőforrásainak, valamint környezetállapotának fejlesztése.
 • A Tisza-tó és térségi fejlesztésben érdekelt állami, önkormányzati, vállalkozói és civil szereplők együttműködésének elősegítése, a területfejlesztési feladatok összehangolása.
 • A Tisza-tó térségében élők életfeltételeinek javítása, humán erőforrások fejlesztése, térségi identitás fenntartása.
 • A Tisza-tó térsége fejlesztésére nemzetközi és hazai erőforrások feltárása, a befektetések elősegítése.
 • A Tisza-tó térségén kívüli térségekkel együttműködések kialakítása, a fenntartható fejlődés biztosítása érdekében.
 • A Tisza-tó térsége sajátos adottságainak hatékonyabb hasznosítása.
 • A térségre vonatkozó gazdasági és társadalmi döntések összehangolása.
 • A Tisza-tavi térség egységes, társadalmi-gazdasági kezelésének biztosítása.
 • Közreműködés a Térségi Fejlesztési Tanács illetékességi területe által érintett megyei önkormányzatokkal, azok Tftv. 13.§ (2) bek.-ben meghatározott feladatainak ellátása céljából.
 • A térség fejlődése, a turisztikai potenciál kiaknázása és a fejlesztések összehangolása érdekében ellátja a Tisza-tó térségének egységes turisztikai képviseletét.

Partnerség

A Tisza-tó TFT feladatainak ellátásában együttműködik az érintett területfejlesztést és területrendezést ellátó területi szervekkel, különösen a megyei önkormányzatokkal, a regionális és megyei területfejlesztési konzultációs fórumokkal, illetve a térség fejlesztésében közvetlenül és közvetve közreműködő központi és területi államigazgatási szervekkel és gazdasági kamarákkal.


Kapcsolat

Tisza-tó Fejlesztési Kft.